MEDICINE

Conferences on plastic surgery

COURSE OF BASIC OZONETHERAPY MEXICO-CUBA
Ciudad de México, (México)
September 22-24, 2017
more...
International StemCell Training
Puebla, (México)
November 16-18, 2017
more...
National Congress of Cosmetic Surgery and Health - ESM2018
Palma de Mallorca, (España)
April 06-07, 2018
more...